KREKEN VAN SALEGHEM - Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)

 

Beschrijving van het gebied

De kreekplassen bestaan uit een kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen, wilgenbosjes en moerassen. Samen met de soms bloemrijke dijken, de populieren en de vele knotwilgen vormen ze een landschap met een rijke natuur. Bijna alle Saleghemkreken hebben een eigen naam; Rietmoer, Twaalf Gemeet, Karnemelkputten...

Een van de mooiste gebiedjes, het Sint-Jacobsgat, wordt begraasd door paarden en is vrij toegankelijk. Een ander gebiedje, het Panneweel, is een verland wiel, ontstaan uit een dijkdoorbraak omstreeks 1627. In het gebied bevinden zich enkele interessante drijftilvegetaties. Er komen ook planten voor zoals galigaan en wateraardbei, die in deze streek zeldzaam zijn.

 VroegeGlazenmakervroege glazenmaker - m - © Brigitte Van Passel

 

Sinds 2008 volgt de Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord de libellenfauna in de Kreken van Saleghem op. Pas in 2011 werden de waarnemingen rechtstreeks ingebracht in waarnemingen.be. Tot en met 2011 werden de waarnemingen doorgegeven aan de Libellenvereniging Vlaanderen vzw.
In 2012 ondertekenden de Natuurpunt Studie en Libellenvereniging Vlaanderen vzw (LVV) een samenwerkingsovereenkomst. LVV vraagt om alle libellenwaarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be en staat mee in voor de kwaliteitscontrole op de libellengegevens.

 

 * gegevens tem 2010 / aangevuld met gegevens uit waarnemingen.be

  Kreken van Saleghem
  * V L 2017

Totaal

Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis X 2011 2016
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus   2014 2014  
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa   2016 2016
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca   2012 2016
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum X 2010 2010
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella X 2010 2016
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum X 2008 2016
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum   2016 2016  
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum      
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas X 2010 2016
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum X 2010 2010  
Lantaarntje - Ischnura elegans X 2006 2016
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula X 2010 2016
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis X 2013 2016
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles X 2009 2016
Paardenbijter - Aeshna mixta X 2011 2016
Grote keizerlibel - Anax imperator X 2010 2016
Glassnijder - Brachytron pratense   2012 2016
Smaragdlibel - Cordulia aenea   2012 2016
Vuurlibel - Crocothemis erythraea X    
Platbuik - Libellula depressa X 2010 2016
Bruine korenbout - Libellula fulva X 2010 2010
Viervlek - Aeshna cyanea X 2009 2016
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum X 2006 2016
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum X 2006 2016
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum X 2012 2016
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum X 2011 2016
Totaal 20   24 24  27

 

laatst bijgewerkt 25 oktober 2017

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.