STROPERSBOS - Stekene/Sint-Gillis-Waas

 

Beschrijving van gebied

Het Stropersbos is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en zijn grote grazers! Samen met de aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos één van de grootste bos- en natuurcomplexen in Oost-Vlaanderen.

 zwarte heidelibelzwarte heidelibel - m - © Brigitte Van Passel 

Informatie over het gebied (bron waarnemingen.be):

Stropersbos West / Stekene
Stropersbos Oost / Sint-Gillis-Waas

* gegevens uit het definitief_beheerplan_stropers 2007-07-10

   Stropersbos West      Stropersbos Oost  
  *tem
2007
2008
2009
2010
2015
2016 2017 Totaal

  *tem
2007
2008
2009
2010
2015
2016 2017 Totaal

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa     √         
Tangpantserjuffer - Lestes dryas              √ 
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus    √     
Tengere pantserjuffer - Lestes virens    √   √ 
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis            
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca             √ 
Lantaarntje - Ischnura elegans √  √       √ √  √  √ 
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio              
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum     √ 
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum                    
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella  √       √ 
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum      √        
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas        √        
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum      √         
Kanaaljuffer - Erythromma lindenii                  
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula    √      √
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum                  
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes          √            
Paardenbijter - Aeshna mixta  √    
Zuidelijke glazenmaker                
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles    √      
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis    √    
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea  √  
Grote keizerlibel   √      √ 
Glassnijder - Brachytron pratense      √           √  √ 
Plasrombout - Gomphus pulchellus               √ 
Smaragdlibel - Cordulia aenea      √       √ 
Viervlek - Libellula quadrimaculata            
Platbuik - Libellula depressa          
Zuidelijke oeverlibel - Orthetrum brunneum                      
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum  √  
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens                      
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia          √              
Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum               *√         *√
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae      √  √  √          √
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum  √     √ 
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum    
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum  √ √ 
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii          
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale      
Vuurlibel - Crocothemis erythraea     √         
Totaal  12 14 33 33  35
 40    11 12 22 22  25 34

 

laatst bijgewerkt 25 oktober 2017

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.