Activiteitenkalender

De Grote Putting is een van de weinige echte oudlandgebieden die Zeeland nog kent. Het gebied is gelegen in de Grote Hengstdijkpolder die reeds vóór 1161 was ingepolderd. Daarmee is dit een van de oudste gebieden uit de streek.

De Putting is een laaggelegen weidegebied en bestaat uit zeer veel kleine perceeltjes begrensd door kronkelig lopende slootjes en greppeltjes. In vroeger tijden is hier veen uit de ondergrond gestoken wat ten dele het 'hollebollige' karakter van het grasland verklaart. In de zomermaanden is de Putting vooral een gebied voor weidevogels, zoals kievit, grutto en kluut. In de wintermaanden zijn het vooral grote groepen kolganzen, grauwe ganzen en canadese ganzen die het gebied bezoeken. Voorbije winters konden we hier ook pijlstaart, smient, grutto, kemphaan, kleine plevier, kluut, kraanvogel, lepelaar, wulp, roodborsttapuit, bruine en blauwe kiekendief, buizerd, torenvalk en overvliegende zeearend waarnemen.

Hopelijk heeft de droogte van voorbije zomer geen invloed op dit bestand.

We starten de wandeling om 14u00 op de kruising van Sint Josephstraat en Karnemelkstraat aan het grote infobord van De Putting.
Makkelijkst is samenkomen op de parking aan de Reinakkerweg, Stekene (Parking ten zuiden van het kruispunt E34 en N403) waar we om 13u30 stipt vertrekken.
Aangezien we vooral vogels gaan observeren is een verrekijker toch wel noodzakelijk.
Bij normaal weer zijn stevige stapschoenen voldoende.

 

Meer info: Guy De Vos of 0476 83 89 91

Organisatie: Natuurpunt Waasland kern Noord i.s.m. Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.