Dagvlinderflash
het recenste dagvlindernieuws in het projectgebied Durme en Schelde
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

het dagvlinderproject in een notedop

het projectgebied in kaart

Het kaartje hierboven stelt het projectgebied voor, waar we voor minstens één jaar alle dagvlinders willen in beeld brengen. Je kan de belangrijkste agglomeraties herkennen alsook de grotere bosgebieden, hoofdwegen, rivieren en spoorwegen. Dit kaartje zal ook gebruikt worden om de verspreiding van een soort weer te geven. Dit zal met rode bollen gebeuren wat mooi weergeeft waar een soort in dit projectgebied nog voorkomt. Staar u niet blind op de grenzen van deze kaart, want deze zal vermoedelijk nog ruimer worden naarmate bepaalde soorten in beeld komen. Dus ook dagvlinders die buiten deze grens liggen, maar in de buurt worden opgenomen. Dit zal ook zo gebeuren ifv bepaalde potentiële biotopen van een dagvlinder. Deze projectvoorstelling zal dus meermaals worden verstuurd, na een update van dit dagvlinderproject. Wij wensen iedereen veel succes met heel veel dagvlinders ! Mocht je nog meer vragen hebben, stuur dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

.

deelnemende gemeenten

Hierboven ziet u welke (deel)gemeenten in het projectgebied liggen. Wederom, staar u niet blind op het rode vierkant want ook hier de opmerking dat het uiteindelijke gebied ruimer zal worden naarmate het project vordert. Dus blijf ook de dagvlinders aan de buitenzijde van de grensgebieden opnemen, zelfs al zijn dat enkele kilometers. Updates van kaartjes zullen opnieuw doorgestuurd worden onder de vorm van een dagvlinderflash. Probeer zoveel mogelijk dagvlinders waar te nemen in uw tuin, in de omgeving en zoek dan speciaal de KLE's ( kleine landschaps-elementen ) op. Je kan deze opzoeken via oa. Google earth. Met dit prachtig systeem, kan je echt goed inzoomen in je buurt waardoor het heel goed te bepalen is, waar de nog potentiële biotopen zich bevinden in ons verstedelijkt landschap. Durf ook eens verder gaan en doorloop eens een mooi gebied en neem alle dagvlinders op tijdens je wandeling. Mogelijkheden zat.wat wordt er van u verwacht ?

dagvlinders zoeken, op naam brengen en invoeren op waarnemingen.be

dagvlinders zoeken: wanneer de weersomstandigheden er naar zijn, kan je steeds op zoek naar dagvlinders. De meeste dagvlinders vliegen maar enkele weken, met soms nog een volgende generatie. Dus je kan gans het jaar op zoek naar andere soorten in hun specifiek biotoop. Op de foto zie je een Koninginnenpage op een Distelsoort. Je hoeft het dus echt niet zo ver te gaan zoeken. Dagvlinders zijn altijd op zoek naar nectar, dus zoek daar waar bloemen in bloei staan. De topplanten buiten tuinen zijn de Akkerdistel en Braam. Mensen die ingeschreven zijn op de dagvlinderflash, worden op de hoogte gehouden welke soorten op dat moment vliegen en waar ze te vinden.
Maar het beste zoek je eerst in je eigen tuin als deze op zijn minst een beetje is ingericht opdat dagvlinders het daar naar hun zin hebben. Wij vragen echter ook dat vrijwilligers gaan zoeken in hun buurt naar dagvlinders. Verken daarvoor alle biotopen die maar in aanmerking zouden kunnen komen. Dat kan gaan van een veldweg tot bosrand langs akkers en velden, of een bloemrijke berm of ruigtes langs grachten. Parken en natuurgebieden zijn meestal al goed in kaart gebracht, maar daar kunnen steeds leuke verrassingen rondfladderen. Voor bepaalde soorten in het jaar zullen we een oproep doen om gericht in die zones van het projectgebied te zoeken, omdat gedurende de laatste 9 jaar daar nooit of nauwelijks is gezocht naar een bepaalde soort. We willen dus in die ongekende zones weten welke soorten dagvlinders daar nog voorkomen.

op naam brengen: dagvlinders op naam brengen is soms niet zo simpel als het lijkt. Er zijn veel soorten die goed op elkaar lijken, en als je er nog niet goed mee vertrouwd bent, kan het al snel een verkeerde soort opleveren. Wil je goed aan het werk, dan is een vlindernet onontbeerlijk. Het is helemaal niet moeilijk te hanteren en het doet onze dagvlinders absoluut geen kwaad. Integendeel, het levert je een boost aan vertrouwen op omdat je de dagvlinder heel goed kan bekijken en zo met zekerheid kan bepalen welke soort het is. Eens de dagvlinder in je potje of schaaltje, kan je mooie foto's nemen, want die heb je nodig om je waarneming te staven. Je kan dus later op de avond op je gemak heel gemakkelijk de soort op naam bepalen. Dit is echt de beste methode om vertrouwd met dagvlinders om te gaan. Hoe je het ook doet of bekijkt, neem zo veel mogelijk foto's en dan kan er geen reden zijn tot onzekerheid. Dit is vooral voor jezelf ! 

invoeren in waarnemingen.be: Hier willen we absoluut vragen om je waarnemingen van dagvlinders in te geven. Via de site www.waarnemingen.be kan je uw dagvlinders ingeven op naam, locatie ( zeer nauwkeurig te bepalen ) en datum. Je kan er ook je foto bijzetten ( wel in kleinere resolutie ) om deze te staven. Voor ons is deze manier de beste methode om heel snel de data om te zetten naar oa verspreidingskaartjes. Op die manier kunnen we ook snel bijsturen en plannen naar soorten toe.
Met al deze resultaten hopen we op termijn een mooi werk te kunnen publiceren en daar zullen ongetwijfeld ook veel foto's van jullie waarnemingen in staan. Vandaar ook nog eens het belang van jullie bijdrage en foto's tijdens de waarnemingen. Neem ookfoto's van eitjes, rupsen en poppen indien je die vind. Sommige van deze vormen willen we ook zeer mooi in beeld brengen. Verse eitjes kunnen dmv een speciaal foto-systeem tot 250 keer vergroot worden. Dit levert prachtige foto's op van uw vondst. Indien je één van deze vormen vind, verwittig ons dan onmiddellijk en dan handelen we zeer snel indien dit van toepassing is. Zend dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar ons. En nu aan de slag !
Copyright © 2013 Werkgroep Dagvlinders VVE, All rights reserved. 
je ontvangt deze vorige dagvlinderflash omdat je deze hebt gevraagd 
Our mailing address is: 
Werkgroep Dagvlinders VVE
Molsbergenstraat 1
Lokeren 9160
Belgium

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp
  
 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.