BLOKKERSDIJK - Antwerpen Linkeroever

 

Beschrijving van het gebied

Blokkersdijk wordt aan de noordkant begrensd door de Schelde, aan de oostkant door het Sint-Annabos, aan de zuidkant door de E34 Antwerpen-kust en aan de westkant door het industriegebied van Zwijndrecht.
Blokkersdijk is gesitueerd in de oorspronkelijke Borgerweertpolder. Het is een opgehoogd gebied met centraal gelegen een voedselrijke, ondiepe waterplas. Deze waterplas, die met een brede rietkraag wordt omzoomd, wordt door neerslag en kwelwater aangevuld.
Sinds 1978 heeft het natuurgebied, voor wat biotopen betreft, dan ook een hele metamorfose ondergaan. De zandvlakten evolueerden naar open terreinen, begroeid met struisriet. Het jonge aangeplante en natuurlijke bos groeide uit tot een volwassen bos met meer onderbegroeiing. De kalkrijke bodem zorgde op veel plaatsen voor een specifieke flora.

 

zwervende heidelibel m imago niet uitgekleurdzwervende heidelibel - m- imago niet uitgekleurd - © Brigitte Van Passel

zuidelijke heidelibel blokkersdijkZuidelijke heidelibel - v- © Brigitte Van Passel

 

* gegevens uit het monitoringsrapport / aangevuld met gegevens uit  waarnemingen.be:

   Blokkersdijk
  * V L 2021

Totaal

Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis X 2012 2020  
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa X      
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca    2017   2020   
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella X 2013 2020  
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum X 2013 2018  
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas   2017 2018  
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum X      
Lantaarntje - Ischnura elegans X 2010 2020  
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles 2018 2018
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea   2012 2012  
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis X      
Paardenbijter - Aeshna mixta X 2011 2020  
Grote keizerlibel - Anax imperator X 2008 2019  
Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope   2018 2019
Zadellibel - Anax ephippiger 2019 2019
Platbuik - Libellula depressa X 2009 2011  
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum X 2008 2020  
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonsolombii 2012 2019
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale 2017 2020 
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum X 2010 2020  
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum   2011 2020  
Vuurlibel - Crocothemis erythraea    2018 2019   
Totaal  12 19  22

 

laatst bijgewerkt 3 maart 2021

 
/images/Fader/01_Blokkersdijk_2017.jpg

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.