HOF TER SAKSEN - Beveren

 

Beschrijving van het gebied

Hof ter Saksen is een exclusief gemeentelijk natuurdomein met een beschermd landschapspark en schitterende wandeldreven. Behalve het park (13,5 ha) met de beschermde monumenten kasteel, oranjerie en hoevegebouw vind je er ook een natuurtuin (1,3 ha), een hoogstamboomgaard (3 ha), de Beverse beekvallei met bufferbekken en het eikenbos (3 ha), een geboortebos voor de kinderen uit Beveren geboren in 2008.

 BlauweBreedscheenjuffer HDB BHS22G06 scv5949

Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes - v -  © Hugo De Beuckeleer

 

* bron  waarnemingen.be:

   Hof ter Saksen
  V L 2023

Totaal

Tangpantserjuffer - Lestes dryas 2022   2022  
Tengere pantserjuffer - Lestes virens  2021  2021  
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis 2020   2022  
Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa      
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca  2012  2022  
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum  2011 2011  
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella  2009 2022   √
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum      √
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum  2021 2022   
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum      
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas     √   
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum 2011   2011  
Lantaarntje - Ischnura elegans 2011   2022  √ 
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula 2016   2022  √  
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes 2020   2022  
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles  
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea 2022   2022    
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis      
Paardenbijter - Aeshna mixta 2011  2022   
Grote keizerlibel - Anax imperator 2018 2022   √  
Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope  
Zadellibel - Anax ephippiger  
Plasrombout - Gomphus pulchellus     √  
Platbuik - Libellula depressa 2018   2022 √  
Viervlek - Libellula quadrimaculata 2018   2022 √  
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 2011   2022 √  
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonsolombii  
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale  2021 2022 
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum  2018 2022   
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum  2011 2022   
Vuurlibel - Crocothemis erythraea      
Totaal

20

10   23

 

laatst bijgewerkt 5 juni 2023

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.