STROPERSBOS - Stekene/Sint-Gillis-Waas

 

Beschrijving van gebied

Het Stropersbos is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en zijn grote grazers! Samen met de aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos één van de grootste bos- en natuurcomplexen in Oost-Vlaanderen.

 zwarte heidelibelzwarte heidelibel - m - © Brigitte Van Passel 

Informatie over het gebied (bron waarnemingen.be):

Stropersbos West / Stekene
Stropersbos Oost / Sint-Gillis-Waas

* gegevens uit het definitief_beheerplan_stropers 2007-07-10

   Stropersbos West      Stropersbos Oost  
  *tem
2007
2008
2009
2010
2015

2016
2017

2018 Totaal

  *tem
2007
2008
2009
2010
2015
2016
2017
2018 Totaal

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa     √          √ 
Tangpantserjuffer - Lestes dryas    √    √       √   √ 
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus    √     
Tengere pantserjuffer - Lestes virens    √   √ 
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis    √
        √ 
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca      √       √  √ 
Lantaarntje - Ischnura elegans √  √   √
   √ √  √  √ 
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio    
        √ 
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum  √ 
   
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum      √
             
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella  √       √ 
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum      √       
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas        √        
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum      √        
Kanaaljuffer - Erythromma lindenii                  
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula    √       √
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum                  
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes        √ √             
Paardenbijter - Aeshna mixta √     
Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis     √             
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles      
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis   √      √ 
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea   √ 
Grote keizerlibel - Anax imperator  √       √ 
Glassnijder - Brachytron pratense     √           √ √  √ 
Plasrombout - Gomphus pulchellus      
       √   
Smaragdlibel - Cordulia aenea     √        √ 
Viervlek - Libellula quadrimaculata   √ 
     √   √ 
Platbuik - Libellula depressa   √ 
   
Zuidelijke oeverlibel - Orthetrum brunneum                      
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum √    √ 
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens                      
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia                 √  √ 
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis                     √   
Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda                  
Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum               *√         *√
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae      √  √            √  
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum √      √ 
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum √ 
  √ 
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum  √ √ 
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii        √    
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale √    √   
Vuurlibel - Crocothemis erythraea      √      
Totaal  12 14 33 37 34  42    11 12 22 27 29 
38

 

laatst bijgewerkt 28 november 2018

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.