STROPERSBOS - Stekene/Sint-Gillis-Waas

 

Beschrijving van gebied

Het Stropersbos is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en zijn grote grazers! Samen met de aanpalende groengebieden vormt het Stropersbos één van de grootste bos- en natuurcomplexen in Oost-Vlaanderen.

 zwarte heidelibelzwarte heidelibel - m - © Brigitte Van Passel 

Informatie over het gebied (bron waarnemingen.be):

Stropersbos West / Stekene
Stropersbos Oost / Sint-Gillis-Waas

* gegevens uit het definitief_beheerplan_stropers 2007-07-10

   Stropersbos West      Stropersbos Oost  
  *tem
2007
2008
2009
2010
2015

2016
2019

2020 Totaal

  *tem
2007
2008
2009
2010
2015
2016
2019
2020 Totaal

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa                
Tangpantserjuffer - Lestes dryas    √        √ 
Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus      
Tengere pantserjuffer - Lestes virens    
Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis            
Bruine winterjuffer - Sympecma fusca            
Lantaarntje - Ischnura elegans √  √     √ √  √   
Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio              
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum    
Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum                  
Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella          
Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum              
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas                
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum              
Kanaaljuffer - Erythromma lindenii                  
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula          
Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum                  
Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes        √              
Paardenbijter - Aeshna mixta        
Zadellibel - Anax ephippiger √             
Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis                
Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles       √ 
Bruine glazenmaker - Aeshna grandis          
Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea      
Grote keizerlibel - Anax imperator        
Glassnijder - Brachytron pratense                √   √ 
Plasrombout - Gomphus pulchellus            √   
Smaragdlibel - Cordulia aenea              
Viervlek - Libellula quadrimaculata        √    
Platbuik - Libellula depressa        
Zuidelijke oeverlibel - Orthetrum brunneum                      
Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum      
Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens                      
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia                   √ 
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis                   √     
Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda       √             
Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum               *√         *√
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae      √  √            √  
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum        
Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum    
Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii   √     √  
Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale    √   
Vuurlibel - Crocothemis erythraea            
Totaal  12 14 33 41  43    11 12 22 34

38

 

laatst bijgewerkt 7 januari 2020

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.