Libellenwerkgroep Waasland

libellenwerkgroep

 

Op 18 maart 2015 is de Libellenwerkgroep Waasland gestart.

De Libellenwerkgroep Waasland is een natuurpuntwerkgroep onder de vleugels van Wakona (Wase koepel voor natuur.studie) en in nauwe samenwerking met de LVV (Libellenvereniging Vlaanderen vzw).

Het doel van de werkgroep is kennis en middelen bundelen om natuurgebieden in het Wakonawerkingsgebied meer gericht te onderzoeken op hun libellenpopulatie. De werkgroep is laagdrempelig en iedereen met interesse voor libellen is van harte welkom!

Om mee te werken aan inventarisatie en monitoring (projecten) is een degelijke soortenkennis vereist. Je kan met ons meelopen om je soortenkennis uit te breiden en later individueel mee te inventariseren. De planning van deze projecten worden jaarlijks besproken tijdens de voorjaarsvergadering.

 

  1. waarnemingen.be Het individueel doorgeven van betrouwbare en bruikbare libellenwaarnemingen (foto’s).

  2. We kijken speciaal uit naar Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum, Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles, Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis en Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia; 4 van de 5 Proviniciaal Prioritaire Soorten of Provinciaal Belangrijke Habittypische Soorten Oost-Vlaanderen (Maes_etal_2021_ProvinciaalPrioritaireSoortenInDeProvincieOostVlaanderenVersie2021.pdf) die in het Waasland voorkomen.

  3. libellen-activiteiten organiseren
    • inventarisatie en monitoring specifieke gebieden
    • libellenexcursies voor geïnteresseerden
    • libellenexcursies ism LVV

 

De Libellenwerkgroep Waasland zal informatie verspreiden via de website van Natuurpunt Studie, van Wakona (incl. deelnemende verenigingen).

In de loop van het vliegseizoen worden er bijkomende activiteiten ingepland, raadpleed regelmatig de website van Wakona. (www.wakona.be/activiteitenkalender)

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Brigitte Van Passel

 

presentatie Libellenwerkgroep kl

Sinds het begin van Wakona, nu 5 jaar geleden, maak ik jaarlijks een beknopt verslag van de libellenwaarnemingen in het werkingsgebied. Met waarnemingen.be als bron maak ik een analyse van de waargenomen soorten in de 16 gemeenten.

Wakona2012 2017 kl

periode 2012-2017
• 43 waargenomen soorten
• 20.800 waarnemingen
• 432 waarnemers - 6 waarnemers gaven samen 62% van alle waarnemingen in

De gemeente Stekene staat voorop met 40 waargenomen soorten, en dat is niet toevallig.

 

In 2015 startte de Libellenwerkgroep Waasland met als doel ‘ kennis en middelen bundelen om natuurgebieden in het Wakona-werkingsgebied meer gericht te onderzoeken op hun libellenpopulatie’.  Nog altijd veel individueel veldwerk maar ook samen op ontdekking gaan.

 

Zo zijn we vorig jaar (2016) met een 10-tal deelnemers gestart met het project Stropersbos. (gemeente Stekene en Sint-Gillis-Waas).

In het Stropersbos vond in de periode 2001-2010 een Natuurinrichtingsproject en een Life project plaats; habitatherstel elzenbroek- en heidevegetaties. In 2015 werden opnieuw natuurinrichtingswerken uitgevoerd; aanpassing rabattenstructuur (West) en omvorming bos tot heide (Oost).

We waren benieuwd naar welke impact deze werken op de libellenfauna heeft.

We bakenden een projectgebied (West 2016 + Oost 2017) af en met een 14-daagse beurtrol gaan we gedurende een aantal jaar in de periode mei-september, het terrein inventariseren. De boswachter gaf hiervoor de toelating.

 

Verrassende resultaten - periode 2008-2017
• vóór 2007 - 15 waargenomen soorten (natuurbeheerplan Stropers)
• einde 2017 - 40 waargenomen soorten (+ geelvlekheidelibel vóór 2017)
• 3050 waarnemingen
• 57 waarnemers - 7 waarnemers gaven samen 82,5% van alle waarnemingen in

Een prachtig resultaat! ... maar minstens even belangrijk is het kunnen delen van deze ervaringen met de andere deelnemers van het project. Dat maakt het zoveel waardevoller.

 

OPROEP

Ik ben ervan overtuigd dat in de andere gemeenten even mooie gebieden zijn met een rijke libellenfauna. Er worden veel waarnemingen doorgegeven, meestal losse waarnemingen door individuele waarnemers; m.u.v. de maandelijkse dagvlinder- en libelleninventarisaties in de polders van Kruibeke (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

De libellenwerkgroep is op zoek naar libellenliefhebbers die dicht bij huis een aantal mensen samenbrengen om in een (project)gebied de libellenfauna op te volgen en hierover te communiceren (via website www.wakona.be en tijdens de voor- en/of najaarsvergadering van de werkgroep). Het organiseren van libellenexcursies en/of activiteiten zijn en meerwaarde. Maak altijd goede afspraken met terreinbeheerder.

Als werkgroep ondersteunen we deze nieuwe projecten.

 

Brigitte Van Passel, 25 november 2017

 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.