natuurpuntafdelingen

 

https://www.natuurpunt.be/natuurpunt-hamme

Historiek afdeling Hamme

Via zijn afdelingen is Natuurpunt over heel Vlaanderen actief. Deze afdelingen vormen dan ook de basis en het zwaartepunt van de vereniging.
Nadat we enkele jaren als kern Hamme actief zijn geweest, onder de vleugels van de Natuurpunt afdeling 's Heerenbosch, besloten we eind 2007 om op eigen benen te staan. Als zelfstandige afdeling kunnen we beter inspelen op de plaatselijke situaties. Dit resulteert dan ook in meer betrokkenheid van de inwoners van Hamme. Tevens kunnen we zo beter werk maken van de uitbouw van ons natuurgebied.

Op zaterdag 12 april 2008 was het dan zover: onder ruime belangstelling vond de startvergadering van de kersverse afdeling Natuurpunt Hamme plaats.

 

Bestuur

Voorzitter
Frans Van Havermaet
Aambeelstraat 31 te 9000 Gent
gsm 0499-73 35 14
e-mailadres frans.van.havermaet[at]telenet.be

Ondervoorzitter
Carola Iliegems
Spinnerstraat 21 te 9220 Hamme.
Tel 052-25 62 36, gsm 0474-27 27 73
e-mailadres carola.natuurpunt-hamme[at]telenet.be

Secretaris
Yvette Stassyns
Neerstraat 12 te 9220 Hamme.

Penningmeerster
Frank De Vos
Bootdijkstraat 27 te 9220 Hamme.

Verantwoordelijke educatie
François D'hollander
Bankveldstraat 211 te 9200 Grembergen.
Tel 052-22 51 89

Verantwoordelijke beleid
x

Verantwoordelijke beheerteam
Werner de Ferrerre
Moerzekestraat 19 te 9220 Hamme.
Tel 052-47 29 08

 

Doelstellingen

 • Informatie en sensibilisering door activiteiten
  • Jaarlijkse paddenoverzet in den Bunt (voorjaar)
  • Opvolging van ons Steenuilenproject waarbij we meer dan 50 nestkasten hebben geplaatst in de Ruilverkaveling van Hamme
  • Begeleiding van natuurwandelingen in ons natuurgebied 'Scheldevallei Moerzeke-Kastel'.
  • Organisatie van diverse cursussen ivm natuurstudie.
 • Lokaal natuurbeleid
  • Door te zetelen in diverse gemeentelijke adviesorganen (Milieuraad, Cultuurraad, Gecoro enz.) proberen we het beleid in Hamme natuur- en milieuvriendelijk te maken. We volgen ook de diverse ontwikkelingen ivm de natuur- milieuproblematiek in Hamme op de voet en nemen de nodige acties indien nodig.
 • Lokaal natuurbeheer
  • De verdere uitbouw van het natuurgebied 'Scheldevallei Moerzeke-Kastel' is één van onze belangrijkste doelstellingen. Het aankopen van gronden is nog steeds de meest efficiëntste, en goedkoopste manier, om natuur veilig te stellen of, via natuurontwikkeling, de potenties van een natuurgebied te realiseren.

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Kruin, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.