werkgroepen

natuurstudie Waasland-Noord
waarnemingen: http://waaslandnoord.waarnemingen.be/

download de folder  

Contact:
Brigitte Van Passel - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord (werkingsgebied Stekene, Sint-Gillis-Waas) staat in voor de inventarisatie van onze natuur, zowel binnen als buiten onze natuurgebieden. Je hoeft hiervoor geen specialist te zijn, al wie interesse heeft voor de natuur is welkom. De informatie die voortkomt uit deze natuurstudie wordt gebruikt om de resultaten van het gevoerde natuurbeheer te toetsen aan de doelstellingen en waar nodig het beheer bij te sturen.

Maandelijks gaan we, de eerste maandag van de maand (13u30-17u00), op stap met een aantal geïnteresseerden om onze natuurgebieden en de voorkomende soorten beter te leren kennen. Buiten onze natuurgebieden worden vogels, insecten, paddenstoelen, planten... gedetermineerd en geinventariseerd en leveren we zo een bijdrage tot de algemene natuurkennis van onze streek.  

De tweede maandag van de maanden april t.e.m. september (13u30 - 16u30) gaan, als het weer het toelaat,  er dagvlinderinventarisaties in onze natuurgebieden door.

 

Momenteel komen de volgende onderwerpen aan bod, tussen haakjes vermelden we telkens diegene die voor de opvolging zorgt:

 

Planten (Jan Vandermeulen – Hugo De Beuckeleer – Jan Dhollander - Bram De Block)

 • Inventarisatie van onze graslandreservaten in mei en juni met het oog op de evaluatie van het gevoerde maai- of graasbeheer.
 • Determinatie van planten in rijke biotopen zoals dijkhellingen.

 

Paddenstoelen (Hugo De Beuckeleer – Marc De Meireleir - Dirk Baert)

 • Met speciale aandacht voor het Stropersbos met zijn grote verscheidenheid aan paddenstoelen.

 

Vogels (Chris De Buyzer - Jan Dhollander - Karel Bryssinck - Ferdinand Denayer - Edwin Thoen - Eric Dhollander - Annie De Jong - Pascal Pilaat)

 • Broedvogelinventarisaties in het voorjaar in een van onze natuurgebieden.
 • Medewerking aan allerlei projecten zoals de Vlaamse broedvogelatlas en de Bijzondere broedvogels.
 • Laagdrempelige projecten zoals inventarisatie van akkervogels waar iedere beginnende vogelliefhebber aan kan meewerken.
 • Maandelijkse watervogeltellingen tijdens de winter langs kreken en plassen in onze reservaten.
 • Tellen van bewoonde huiszwaluwnesten in Sint-Gillis-Waas.

 

Uilen (Kenny Vereecken)

 • Bescherming van uilen en het behoud en de uitbreiding van nestgelegenheid in Stekene en Sint-Gillis-Waas

 

Libellen (Brigitte Van Passel)

 • Heel wat van onze gebieden zijn waterrijk en dus ideale biotopen voor waterjuffers en libellen. Het zijn ook indicatoren voor waterkwaliteit en dus interessant om op te volgen.

 

Dagvlinders (Luc De Block)

 • Inventarisatie in de Kreken van Saleghem, Steengelaag, Speelhof & Groene Putte en het Stropersbos
 • Sinusbeheer Kreken van Saleghem: grasland achter Natuurhuis Panneweel & boomgaard
 • Ondersteuning van de jaarlijkse ‘Vlinder mee’ actie van Natuurpunt in augustus.
 • Maandelijkse dagvlinderwandeling (april - september)

 

Nachtvlinders (Hugo De Beuckeleer - Dirk Baert - Kenny Vereecken)

 • Intensief onderzoek naar nachtvlinders met aangepaste apparatuur (Skinnerval).

 

Kokerjuffers (Hugo De Beuckeleer)

 

Sprinkhanen (Marc Bogaerts - Brigitte Van Passel)

 

Water- en oppervlaktewantsen / waterkevers (Marc Bogaerts)

 

Wantsen & Cicaden / Schorpioenvliegen / Gaasvliegen  (Brigitte Van Passel)

Bladluizen en nog zoveel meer...  (Dirk Baert)

 

Zweefvliegen (Marc Bogaerts)

 • Vooral in het Steengelaag en rond de Kreken van Saleghem worden zweefvliegen geïnventariseerd. Zij zijn vaak sterk gebonden aan een bepaald biotoop waardoor ze goede indicatoren zijn voor de natuurwaarde van onze streek.

 

Vleermuizen (Joris Everaert)

 • Steengelaag en het Stropersbos

 

In de natuur zijn er nog heel wat andere interessante groepen die het bestuderen waard zijn, amfibieën, sprinkhanen, kevers, wantsen, ...

 

Meedoen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wase Koepel voor natuur.studie of kort WAKONA is een gemeenschappelijk, overkoepelend initiatief van verschillende afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt, waaraan ook enkele andere natuurverenigingen (vzw Durme, Ons Streven, JNM) en onafhankelijke werkgroepen meewerken.
Het werkingsgebied omvat het Waasland, Antwerpen-LinkeroeverZwijndrechtHammeZele en Berlare.